Jogi és adatkezelési nyilatkozat

 .

Adatkezelésünkről egyszerűen

Mi sem szeretjük a spameket! E-mail címedet mások részére semmilyen célra nem adjuk tovább. A címed megadásával mindössze ahhoz járulsz hozzá, hogy az eseményeinkről, szolgáltatásainkról ezen keresztül tájékoztassunk. Ha ezt mégsem szeretnéd, akkor jelezd nekünk e-mailben és maximálisan tiszteletben tartjuk a kérésedet. A penzmagnes.hu, valamin társoldalai a cashflowmagnes.hu, és a cashflowtabor.hu, mint adatkezelő maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait.

Adatvédelem részletesen és jogi nyilatkozat

A penzmagnes.hu portálon elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával elfogadod az itt felsorolt feltételeket. A Cash Flow Mágnes Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak biztosítására, hogy a Pénzmágnes portálon közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Cash Flow Mágnes Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a portált vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Cash Flow Mágnes Kft. nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. A portálon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A Cash Flow Mágnes Kft. nem vállal felelősséget a portálhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Cash Flow Mágnes Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a portál használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A portál bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Cash Flow Mágnes Kft-nek elfogadja, hogy a Cash Flow Mágnes Kft-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Cash Flow Mágnes Kft. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

A személyes adatok védelme

A Cash Flow Mágnes Kft. bármely – a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Cash Flow Mágnes Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Cash Flow Mágnes Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Cash Flow Mágnes Kft. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:

  • piackutatás, piaci elemzés,
  • látogatói szokások elemzése,
  • látogatottsági statisztikák összeállítása,
  • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
  • tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról,
  • tájékoztatás nyújtása a pályázati lehetőségekről,
  • tájékoztatás nyújtása a megvalósult és a tervezett karitatív tevékenységről.

A Cash Flow Mágnes Kft. – a látogatói, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a Cash Flow Mágnes Kft-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó – valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Cash Flow Mágnes Kft. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó vállalja, hogy részére a PÉNZMÁGNES Alapítvány valamint közreműködő partnerei – többek között Cash Flow Mágnes Kft. – tájékoztatást, hírlevelet küldhetnek.
A hírlevelekről Felhasználó bármikor jogosult leiratkozni.

Szerzői jog

A Pénzmágnes Portál, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Cash Flow Mágnes Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Cash Flow Mágnes Kft. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Cash Flow Mágnes Kft. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.